Információk


A mezõgazdaság "alkot". A mezõgazdaság szépsége, ugyanakkor nehézsége sajátos összetettségébõl adódik. Specifikumát az elvégzett folyamatok, a megtermelt és felhasznált alapanyagok sokfélesége, az emberi és természeti tényezõk fontossága jelenti. A növénytermesztés, állattartás, a "késztermékek" tárolása, kezelése a mezõgazdaság legkritikusabb folyamatai közé tartoznak. Tervezésük, jogszabályi elõírásai, belsõ utasítások szerinti megfelelõsségük, gyakorlati alkalmazásuk az élelmiszerbiztonság szempontjából kiemelt fontosságú.


Mi az a HACCP?

Hazard Analysis Critical Control Point, azaz Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok alkalmazása.
A HACCP nemzetközileg elfogadott, szisztematikus módszer az élelmiszerek biztonságának megteremtésére a lehetséges kockázatok, veszélyek

- azonosítása
- értékelése
- kezelése révén.

Az élelmiszerek biztonságát fenyegetõ veszélyek lehetnek:

- mikrobiológiai
- kémiai
- fizikai veszélyek


A termékbiztonsági rendszer egy adott termékre, esetleg termékcsoportra vagy egy adott technológiára dolgozható ki, a HACCP módszer hét alapelve segítségével.


A Hét alapelv:

1. Azonosítsuk az élelmiszer gyártása során fellépõ lehetséges veszélyeket (a termesztéstõl / tenyésztéstõl kezdve egészen a fogyasztásig). Értékeljük ezeknek a veszélyeknek a kockázatát és azonosítsuk a kézben tartásukra szolgáló intézkedéseket.

2. Azonosítsuk a folyamat azon pontjait, amelyeket szabályozni lehet a veszélyek kiküszöbölése vagy elfogadható szintre csökkentésében. Ezek a Kritikus Szabályozási Pontok (CCP).

3. Határozzuk meg a kritikus szabályozási pontokhoz tartozó kritikus határértékeket, amelyektol eltérni nem szabad.

4. Alakítsuk ki a monitoring, azaz a megfigyelõ rendszert. Jelöljünk ki felelõst, aki a meghatározott eljárást kellõ gyakorisággal felügyeli és dokumentálja.

5. Végezzünk javító tevékenységet, ha a megfigyelõ rendszer azt a jelzést kapja, hogy eltérés történt a határértéktõl.

6. Alakítsunk ki hatékony dokumentációs rendszert, mely a nyomon követhetõséget és visszakereshetõséget biztosítja.

7. Vezessünk be igazoló, validálási eljárásokat, mely segítségével értékelhetjük a HACCP rendszerünk hatékony mûködését.

Mi a HACCP elõnye a vevõk számára?
- A termék élelmiszer és mikrobiológiai biztonságát növeli, ezáltal a fogyasztása biztonságossá válik
- Megóv anyagi és egészségügyi károktól
- Biztosítja a magasabb szintû igényeknek való megfelelõséget


Mi a HACCP elõnye az élelmiszer elõállító számára?
- A vevõk bizalmát növeli
- Termékfelelõsségi perekben felhasználható, így védelmet biztosít
- Az erõforrások hatékonyabb kihasználását biztosítja
- Az alapanyag elõállítótól az egész élelmiszer láncra alkalmazható (farmtól az asztalig)
- Megfelelõ alapot nyújt a minoségirányítási rendszerhez
- A vezetõség számára a termelési folyamatok kontrolálhatóvá, átláthatóbbá válnak


Melyek egy HACCP rendszer kidolgozásának fõbb lépései?
Projektindító
- HACCP team kialakítása
- A munkacsoport képzése
- HACCP ismertetõ
HACCP termékek leírása
- Terméklista - termékek csoportosítása
- Segéd és/vagy adalékanyag lista - anyagok csoportosítása
- Csomagolóanyag lista - csomagolók csoportosítása
- Termék leírások, specifikációk elkészítése
- Termék alkotói és komponensei
HACCP technológiák folyamatábrái
- Termelés folyamatábráinak elkészítése termék csoportonként
- Termelés folyamatábráinak elkészítése termékenként
- Segéd és/vagy adalékanyagok érkeztetésének folyamatábrája
- Csomagolóanyagok érkeztetésének folyamatábrája
1.számú ellenõrzés
- Termelés folyamatábráinak ellenõrzése
- Segéd és/vagy adalékanyagok érkeztetésének folyamatábráinak ellenõrzése
- Csomagolóanyagok érkeztetésének folyamatábrájának ellenõrzése
HACCP technológiák veszélyelemzése, megelozõ intézkedései
- Termelés technológiai, mûveleti lépéseinek az elkészített folyamatábra szerinti veszélyelemzése
- Segéd és/vagy adalékanyagok érkeztetésére elkészített folyamatábra szerint a mûveleti lépéseknél felmerülõ veszélyek elemzése
- Csomagolóanyagok érkeztetésére elkészített folyamatábra szerint a mûveleti lépéseknél felmerülõ veszélyek elemzése
- Veszélyek megelõzésére irányuló mûveleti utasítások
- Veszélyek megelõzésére irányuló szabványosított intézkedések (angolul SOP)
HACCP Kritikus Szabályozási Pontok (KSZP) meghatározása
- Termelés technológiai, mûveleti lépéseihez tartozó veszélyek közül a Kritikus Szabályozási Pontok meghatározása
- Segéd és/vagy adalékanyagok érkeztetésére elkészített folyamatábra szerint a mûveleti lépéseknél felmerülõ veszélyek közül a Kritikus Szabályozási Pontok meghatározása
- Csomagolóanyagok érkeztetésére elkészített folyamatábra szerint a mûveleti lépéseknél felmerülõ veszélyek közül a Kritikus Szabályozási Pontok meghatározása
2. számú ellenõrzés
- Veszélyelemzés ellenõrzése
- Kritikus Szabályozási Pontok ellenõrzése
HACCP - Kritikus limitek, elõírt felügyeletek
- Termelés technológiai, mûveleti lépéseihez tartozó Kritikus Szabályozási Pontokhoz meghatározható kritikus határértékek, elõírt felügyelet - felelõs, eljárás, tevékenység, gyakoriság, dokumentálás - elkészítése
- Segéd és/vagy adalékanyagok érkeztetésére jellemzõ mûveleti lépéseknél felmerülõ Kritikus Szabályozási Pontokhoz tartozó kritikus határértékek, elõírt felügyelet - felelõs, eljárás, tevékenység, gyakoriság, dokumentálás - meghatározása
- Csomagolóanyagok érkeztetésére jellemzõ mûveleti lépéseknél felmerülõ Kritikus Szabályozási Pontokhoz tartozó kritikus határértékek, elõírt felügyelet-felelõs, eljárás, tevékenység, gyakoriság, dokumentálás - meghatározása
HACCP TERV: Javító eljárások, dokumentációk (csekk listák, ellenõrzõ lapok, naplók) , igazoló eljárások
- Termelés technológiai, mûveleti lépéseihez tartozó Kritikus Szabályozási Pontokhoz meghatározható javító eljárások, dokumentációk, igazoló eljárások - felelõs eljárás, tevékenység, gyakoriság.
- Segéd és/vagy adalékanyagok érkeztetésére jellemzõ mûveleti lépéseknél felmerülõ Kritikus Szabályozási Pontokhoz tartozó javító eljárások, dokumentációk, igazoló eljárások - felelõs, eljárás, tevékenység, gyakoriság.
- Csomagolóanyagok érkeztetésére jellemzõ mûveleti lépéseknél felmerülõ Kritikus Szabályozási Pontokhoz tartozó javító eljárások, dokumentációk, igazoló eljárások - felelõs, eljárás, tevékenység, gyakoriság.
3. számú ellenõrzés
- HACCP TERV helyszíni véglegesítése, üzembe helyezése
- Dokumentációk, csekk listák, ellenõrzõ lapok üzembe helyezése
- Az eddig elkészített dokumentációk lektorálása (ha a Cég maga készíti a dokumentációt)
Élelmiszerbiztonsági oktatás
HACCP audit
- HACCP dokumentáció ellenõrzése. Belsõ felülvizsgálati jegyzõkönyv (belsõ audit)

Kapcsolódik-e a HACCP és az ISO 9000?
Az Európai Közösség (EK) tanácsának 43/1993-as élelmiszer higiéniai irányelve elõírja azt is, hogy az „élelmiszeripari vállalatok az általános élelmiszer higiéniai elõírások kialakításához az ISO 9000-es szabványsorozat elõírásait vegyék alapul".
Így a HACCP-vel való foglalkozás nem kerülheti el az ISO 9000 bizonyos eljárásait, és viszont sem.

A minõségbiztosítási rendszerek bevezetésének célszerû sorrendje:

- GMP elvek alapján kialakított tisztítási, takarítási, technológiai utasítás
- HACCP rendszer alkalmazásával szabályozottá tenni a kritikus pontokat
- ISO 9000 minõségirányítási rendszerrel megteremteni a szabályozott mûködés kereteit